U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

De Sustainability Readiness Tool is speciaal ontworpen om de activiteiten van een organisatie in kaart te brengen op het gebied van duurzaamheid. De tool biedt door middel van het ESG raamwerk een volwassenheidsbeoordeling en geeft u feedback over waar de organisatie staat. Bovendien kan de enquête periodiek worden afgenomen om de voortgang van het transformatietraject van een organisatie op het gebied van duurzaamheid te volgen.

De vragenlijst bestaat uit zeven secties, die gezamenlijk het 'ESG raamwerk' vormen:

1. Strategie en ambitie –Duurzaamheid verankeren in de strategie met concrete doelstellingen en visie;

2. Personeel en activa – Duurzaamheid integreren in interne processen en beleid;

3. Leveranciersvereisten -  Het borgen van een duurzame inkoopstrategie en duurzaam georganiseerde waardeketen;

4. Operationele processen – Duurzaamheid integreren in de bedrijfsvoering en processen;

5. Producten en diensten – Een concurrentievoordeel creëren door duurzame producten en diensten;

6. Rapportage en assurance - Rapporteren over duurzaamheid en integrated reporting met assurance;

7. Toekomstige prioriteiten – Hoe duurzaam ziet de toekomst eruit?

Wat krijgt u?

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u binnen 2 werkdagen een op maat gemaakt rapport. In dit rapport is een beoordeling opgenomen van de sustainability readiness van uw organisatie. Ook bevat het rapport best practices om u te ondersteunen voor de volgende stappen. Deze vragenlijst neemt ongeveer 25 minuten tijd in beslag.

Alle deelnemers aan het onderzoek krijgen, na het invullen van contactgegevens aan het eind van de vragenlijst, een vrijblijvend gesprek met onze duurzaamheidspecialisten aangeboden om de resultaten en volgende stappen te bespreken.

Er zijn 33 vragen in deze enquête.